Su Entertainment & Media Club
Advertisement

Suentertainment Suentertainment ngày 25 tháng 12 năm 2021
0

Ngần Bông Linh Đan • 1 Ngần Bông Linh Đan
 • 2 Sự Nghiệp
  • 2.1 2018: Những bước đầu sự nghiệp
  • 2.2 2019: Thăng tiến lớn
  • 2.3 2020: Sự tan rã đáng tiếc
  • 2.4 2020-nay: Bước đi riêng
 • 3 Hiện tại

Ngần Bông Linh Đan (sinh ngày 18 tháng 3 năm 2003), thường được biết đến với biệt danh là Minsu, là một freelancer tự do tại Hà Nội.

Ngần Bông Linh Đan được biết đến nhiều qua việc là một freelancer nổi tiếng tại Hà Nội. Cô hoạt động nhiều lĩnh vực khác như quản lý nghệ sĩ, hỗ trợ lên báo và marketing dưới trướng công ty Su Entertainment.


Linh Đan cùng với nhóm bạn học cùng thành lập nên một công ty âm nhạc nhỏ và hoạt động dưới tư cách là quản lý. Trong vòng 2 năm hoạt động, công ty đạt nhiều thành công khi đi lưu diễn khắp nơi và nhận được nhiều lời khen ngợi.


Sau khi thành công lớn với nhiều ch…


Read Full Post

Advertisement