Su Entertainment & Media Club
Advertisement


Trà Sữa là một nhóm nhạc ảo được thành lập bới Su Group. Vào ngày 30 tháng 4 năm 2022, nhóm cùng với một nhóm khác là Aimer về dưới trướng chi nhánh Venetus Studio để hoạt động. Đây là được xem là nhóm đặc biệt nhất vì không ai trong nhóm được đào tạo qua Học viện nghệ thuật Su.

Tiểu sử

Trà sữa được thành lập trong bối cảnh thực tập sinh Học viện nghệ thuật Su ngày đó rất đông và ban quản trị quyết định lập thêm 1 dự án dự phòng mới mang tên Trà Sữa và đưa tất cả những cá nhân xuất sắc nhất vào nhóm. Hiện nhóm có 6 thành viên và họ chưa từng được đào tạo qua học viện Học viện nghệ thuật Su.

Thành viên

Nating | Leader | 22 tháng 5 năm 2001 | 1m58 | Bình Dương

Hanny | Main Vocal | 8 tháng 3 năm 2005 | 1m55 | Quảng Bình

Donchan | Lead Vocal | 23 tháng 4 năm 2006 | 1m53 | Tiền Giang

Mieki | Sub Vocal | 14 tháng 12 năm 2006 | 1m55 | Bạc Liêu

Sani | Vocalist | 23 tháng 6 năm 2007 | 1m57 | Hà Nội

Hạnh Nguyên | Rap | 11 tháng 12 năm 2007 | 1m60 | Lâm Đồng

Cựu thành viên

  • Minchan
  • Wena
  • Hà Chang
  • Alxawsy

Mạng xã hội

Facebook: https://www.facebook.com/trasuagroup

Advertisement